حضور در سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

حضور در سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامیحضور موسسه دادپویان برنا در سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

موسسه دادپویان برنا در سومین نمایشگاه رسانه دیجیتال انقلاب اسلامی در غرفه شمار افزار پردیس استقرار یافت. کارشناسان موسسه در راستای ارائه خدمات و راهنمایی های حقوقی و مشاوره به واحد های استارت آپی و فناور در رابطه با مسائل حقوق به ارائه مشاوره و راهنمایی پرداختند.
هدف از حضور در این نمایشگاه ایجاد پل ارتباطی مستقیم با واحد های فعال در حوزه فناوری و ارائه اگاهی ها و همچنین از اطلاع از آسیب ها و مشکلات موجود در این حوزه می باشد. موسسه در نظر دارد با کسب شناخت صحیح از فضا و مشکلات موجود در مسیر توسعه این کسب وکار ها و تحلیل مشکلات به ارائه راه حل های نوین و مطابق با قوانین داخلی ایران اقدام نماید.


عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا