تنظیم قرارداد

تنظیم قراردادارائه خدمات تخصصی قراردادی از قبیل مشاوره و تنظیم قرارداد های به صورت تخصصی

کارشناسان حقوقی موسسه دادپویان برنا به صورت تخصصی با توجه به مشروح مذاکرات و نیاز شما به ارائه مشاوره و تنظیم قرارداد می پردازند. در این راستا و با هدف ارائه خدمات مطابق با استاندارد های بین المللی کارشناسان این موسسه با مطالعه و ترجمه تیپ های نوین قراردادی ارائه شده در سطح استاندارد های جهانی در موضوعات مختلف و همچنین با رعایت چارچوب و بستر های حقوقی ملی به ارائه مشاوره و تنظیم قرارداد های مورد نیاز شما می پردازند.

خدمات قراردادی موسسه دادپویان برنا به شرح زیر است:
- ارائه مشاوره قراردادی به صورت عمومی و تخصصی
- تنظیم انواع قرارداد به صورت تخصصی
- مشاوره قرارداد های بین المللی


عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا