تنظیم قرارداد

تنظیم قراردادارائه خدمات تخصصی قراردادی از قبیل مشاوره و تنظیم قرارداد های به صورت تخصصی


                                         خدمات مشاوره قراردادی


یکی از فعالیت های اصلی و مورد توجه موسسه ارائه خدمات تخصصی قراردادی است چه داخلی و چه بین المللی این موسسه با شعار حرکت در مسیر پیشگیری از ابتدا تا کنون بر این نکته تاکید دارد که انعقاد یک قرارداد صحیح و تخصصی  به صورت اختصاصی با پیشگیری از بروز اختلافات و مشکلات حقوقی در آینده موجب صرفه جویی در زمان و هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد.
در راستای مطالعه و ایجاد بانک قراردادی داخلی و ارائه قراردادها به صورت اختصاصی و موردی و همچنین مطالعه و بررسی سایر قراردادها با خواستگاه بین المللی که مورد نیاز داخلی می باشند به ارائه خدمات به مشتریان حقیقی و حقوقی می پردازد.
عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا