رئوف

رئوفبسته خدمات رئوف ویژه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در مساجد


                                        رئوف


امروزه با توجه به افزایش مشکلات در سطح گروه مختلف جامعه از قبیل خانواده و اصناف و آسیب شناسی های انجام شده در خصوص علل بروز این مشکلات؛ یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ایجاد این مشکلات عدم وجود دانش و سطح آگاهی در خصوص موضوعات حقوقی و روانشناسانه می باشد. بر این اساس موسسه دادپویان برنا در راستای دنبال نمودن اهداف خویش اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در موضوعات متنوع و مختلف در حوزه حقوقی و روانشناسی نموده است. بدیهی است اقدام در این مسیر با هدف افزایش سطح شناخت و آگاهی لازم در موضوعات خانواده و کسب و کار امری موثر و تاثیرگذار در جهت پیشگیری از وقوع مشکلات بعدی در سطح جامعه و گروه ها فعال در آن می باشد. موسسه حقوقی دادپویان برنا پیرو سیاست ها و اصول کلی تعیین شده خویش تحت عنوان ارتقاء سطح دانش و آگاهی در میان اقشار مختلف جامعه اقدام به برگزاری دوره های مهارت افزایی در حوزه حقوق و روانشناسی می نماید.
این بسته در راستای به کارگیری و استفاده موثر و مفید از ظرفیت مساجد یا مراکز فرهنگی مذهبی در سطح شهر ها ایجاد شده است.
عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا