دوسیه

دوسیهبسته خدمات دوسیه شامل ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره و راهنمایی و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان رشته حقوق می باشد


                                              دوسیه


بسته خدمات دوسیه به صورت اختصاصی جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و با هدف تقویت علمی و عملی دانشجویان این رشته در جهت دستیابی هر چه بهرت به بازارکار مناسب ایجاد شده است. بر این اساس یکی از اهداف موسسه استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشجویان حقوق در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در راستای تامین محتوای علمی مورد نیاز و تعامل سازنده با دانشگاه ها و دانشجویان در راستای تامین کادر مجرب و ماهر حقوقی می باشد.
این موسسه باور دارد دانشجویان حقوق توانایی ارائه برخی خدمات از قبیل راهنمایی ها و آموزش های مقدماتی به سایر اقشار را دارند و در این راستا ما در تلاش هستیم تا زمینه و بستر مناسب را برای دانشجویان ایجاد نماییم.
در این طرح دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق امکان ثبت نام و شرکت در دوره های اعلام شده از سوی موسسه را خواهند داشت و بعد از گذراندن دوره های آموزشی به صورت نیروی کارآموز و بعد از طی دوره کوتاه مدت کار آموزی امکان ارائه سرویس های حقوقی به غیر حوزه های اختصاصی وکالت را از قبیل برگزاری کارگاه و ارائه راهنمایی های حقوقی خواهند داشت.
عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا