تهران شهر آگاه من

تهران شهر آگاه من
                                       تهران شهر آگاه من    


موسسه حقوقی دادپویان برنا پیرو سیاست ها و اصول کلی تعیین شده خویش تحت عنوان ارتقاء سطح دانش و آگاهی در میان اقشار مختلف جامعه اقدام به برگزاری دوره های مهارت افزایی در حوزه حقوق و روانشناسی می نمود و در این راستا نگاهی بر توانایی ها و ظرفیت های موجود در مراکز فرهنگی شهری از قبیل شوراها یا سرای محلات دارد. این بسته تمرکز ویژه ای بر آموزش حقوق شهروندی دارد و جامعه ی هدف در این مورد زنان سرپرست خانوار و یا شاغل و همچنین آموزش های حقوق شهروندی به کودکان و نوجوانان است.


عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا