سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگاناين سازمان در سال 1388 همگام و همراستا با تغييرات ساختاري و تشكيلاتي دفتر مركزي جهاددانشگاهي ، درصدد تغييرات ساختاري متناسب با نياز روز بازار و متناسب با ستاد برآمد. ماحصل تغييرات مطابق با جلسه هيات امناي مورخ12/3/1388 راه‌اندازي 3 معاونت تخصصي «كارآفريني و توانمندسازي» ، «مطالعات و تحقيقات كاربردي» و «اطلاع رساني بازار كار» بود.

دانش آموختگان بعنوان بخش عظيم سرمايه‌هاي انساني كشور مي‌توانند در امر توسعه مشاغل جديد و نوسازي بسياري از مشاغل كهنه و كم‌بازده پيشگام باشند. جهاددانشگاهي با توجه به اهميت اين گروه خاص و به پشتوانه انگيزه و شناخت خود از فرآيندهاي مرتبط با اشتغال نظير آموزش، فرهنگ‌سازي، توسعه محصولات و فرايندهاي جديد و اجراي طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي و براي انتخاب شيوه حضور موثر در عرصه اشتغال، بر اساس يك برنامه چهار مرحله‌اي ذيل وارد مقوله اشتغال دانش آموختگان شد.
 1. تشكيل ستاد اشتغال در سال 1377 با هدف آغاز بررسي‌هاي اوليه و عمومي اشتغال دانش‌آموختگان
 2. اضافه‌شدن وظيفه "مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال دانش‌آموختگان" به اساسنامه جهاددانشگاهي در جلسه مورخ 13/10/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأسيس سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان.
 3. اقدام به تأسيس شعب و مراكز وابسته به سازمان در استانها و واحدهاي جهاددانشگاهي از سال 1383
 4. افزودن مأموريت جديدي به وظيفه قبلي سازمان مبني بر تسهيل تجاري سازي فناوري در پاركها و مراكز رشد علم و فناوري و انتقال فناوري‌هاي به بلوغ رسيده به شركت‌ها و مؤسسات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه مطابق با جلسه هيات امناي مورخ 9/7/1393 و تغيير نام سازمان به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان
اين سازمان در سال 1388 همگام و همراستا با تغييرات ساختاري و تشكيلاتي دفتر مركزي جهاددانشگاهي ، درصدد تغييرات ساختاري متناسب با نياز روز بازار و متناسب با ستاد برآمد. ماحصل تغييرات مطابق با جلسه هيات امناي مورخ12/3/1388 راه‌اندازي 3 معاونت تخصصي «كارآفريني و توانمندسازي» ، «مطالعات و تحقيقات كاربردي» و «اطلاع رساني بازار كار» بود.از آنجا كه پويايي و تغيير مهم‌ترين ويژگي سازمانهاي امروزي است، لذا سازمانها براي ادامه حيات مستمر خود نيازمند همگامي در برابر تغييرات محيطي هستند. به همين منظور و به جهت پويا نمودن بخش اشتغال جهاددانشگاهي و همچنين متمركز شدن فعاليت هاي ديگر اين بخش كه در قالب:
 1. مراكز رشد فناوري،
 2. پاركهاي علم و فناوري
 3. هفته نامه بازار كار و مركز اطلاع رساني بازار
در بخش هاي ديگر جهاد دانشگاهي به فعاليت مشغول بودند از يك سو و از سوي ديگر فراهم نمودن زمينه اي جهت تجاري سازي و تبديل تحقيقات و طرح‌هاي پژوهشي به بلوغ رسيده متعدد، به يك ايده و طرح عملياتي و در نتيجه فراهم نمودن فرصت‌هاي شغلي، تصميم بر آن شد كه كليه برنامه‌ها و خدمات حوزه اشتغال و كارآفريني جهاددانشگاهي در يك ساختار منسجم سازماني و با يك حوزه سياست‌گذاري، برنامه ريزي و نظارتي واحد، تجميع و ادغام گردد تا با اين اقدام ضمن اينكه يك بخش نيرومندتر و كارآمد مديريتي شكل گرفته شود، با هم افزايي درون سازماني و اهداف مشترك، برنامه هاي اشتغال و كارافريني با قوت بيشتر مسير خود را طي نمايد. و در همين راستا مآموريت هاي جديد به سازمان محول گرديد.
امروز با گذشت نزديك به 16 سال از تأسيس سازمان و تعامل با بسياري از سازمانها و نهادهاي متولي اشتغال اين سازمان مفتخر است كه اعلام نمايد توانسته خدمات علمي، توانمندسازي، تحقيقاتي و اطلاع رساني شغلي شايان توجهي را به مخاطبان خود (دانشجويان، دانش‌آموختگان، سازمانها، كارفرمايان و سرمايه‌گذاران )ارائه نمايد.
هم اكنون نيز سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش ‌آموختگان در 3 حوزه «توانمندسازي و تحقيقات اشتغال و كارآفريني» ، «تجاري سازي و امور پاركها و مراكز رشد» و «توسعه سرمايه گذاري و امور شركتها و مؤسسات» و با 31 شعبه داراي موافقت اصولي در استانهاي كشور، 24 پارک و مرکز رشد، بخش تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهي را راهبري و مديريت مي‌نمايد.

 • ماموریت و اهداف و چشم انداز:

 •  تجاري سازي فناوري‌ و توسعه اشتغال دانش‌آموختگان از طريق:
1-    تجاری سازی فناوری‌های به بلوغ رسیده جهاددانشگاهی با ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان
2-    توسعه مراکز رشد ، ‌پارکها و ساختارهای تجاری سازی به منظور حمایت از فناوران
3-    ساماندهي نظام هدايت شغلي و توانمندسازي دانش آموختگان در حوزه هاي منتخب با حمايت، پشتيباني و هماهنگي مراجع ذيربط
4-    ارتقاء فرهنگ كارآفريني و روحيه خود باوري و ترويج الگوهاي موفق علم وفناوري با تاكيد بر جامعه دانشگاهي كشور

اهداف کلان حوزه تا  افق 1404
 • سازمان برتر در تجاري سازي  دستاوردهاي علمي و برخوردار از شركتهاي دانش بنيان با بهره‌مندي از نيروهاي دانشگاهي
 • سازمان برتر در کسب ارزش حاصل از عرضه فناوری موثر
 • سازمان موثر در ارائه و صدور خدمات علمي، تخصصي و فرهنگي با استفاده از نيروهاي متخصص در عرصه‌هاي ملي و منطقه‌اي
 • سازمان مؤثر در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع، طرح‌هاي تيپ كسب و كارهاي نوين و تعامل سازنده ملي و بين‌المللي در حوزه‌هاي كار، اشتغال و كارآفريني
 • پيشگام در توسعه توانمندي‌هاي شغلي دانش‌آموختگان و مؤثر در هدايت و حمايت از سرمايه‌هاي انساني بازاركار كشور با قابليت مؤثر در كشورهاي منطقه
 • الهام‌بخش در نوآوري، اطلاع‌رساني، ترويج، تصميم‌سازي و ارائه خدمات علمي در حوزه كارآفريني و اشتغال

موسسه دادپویان برنا و سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی در سال 1396 تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند

سایت اصلی سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا