برگزاری کارگاه مهمترین چالش های حقوقی استارت آپ ها در ایران

برگزاری کارگاه مهمترین چالش های حقوقی استارت آپ ها در ایرانکارگاه مهمترین چالش های حقوقی استارت آپ ها در ایران از سوی موسسه دادپویان برنا در محل معاونت (ستفا) جهاد دانشگاهی برگزار شد.

کارگاه مهمترین چالش های حقوقی استارت آپ ها در ایران از سوی موسسه دادپویان برنا در محل معاونت تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این کارگاه شرکت کنندگان به صورت حضوری و غیر حضوری از طریق ویدئو کنفرانس به استفاده از مطالب مطرح شده و طرح سوالات پرداختند. در این کارگاه  به مهمترین چالش ها و دغدغه های استارت آپ هادر ایران پرداخته شد و شرکت کنندگان سوالات خود را در این خصوص مطرح ساختند همچنین شرکت کنندگانی از سایر استان های کشور از قبیل واحد های جهاد دانشگاهی در استان خوزستان، اردبیل، زنجان ، کرمانشاه و... به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه شرکت داشته و به طرح سوالات و نظرات خود پرداختند.
لازم به ذکر است به شرکت کنندگان در این دوره گواهی شرکت در کارگاه اعطا گردید.

عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا