ربع رشیدی 2018

ربع رشیدی 2018ششمین نمایشگاه بین المللی rinotex 2018 در تبریز برگزار میگردد

ششمین نمایشگاه بین المللی rinotex 2018بخش های تخصصی نمایشگاه: نوآوری و فناوری کشاورزی و زیستی نوآوری و فناوری انژی برق (برق و فناوری انرژی) نوآوری و فناوری نفت، گاز و پتروشیمی نوآوری و فناوری صنایع نساجی و پوشاک نوآوری و فناوری آب و فاضلاب نوآوری و فناوری مهندسی پزشکی، علوم شناختی و همگرا نوآوری فناوری های نانو نوآوری و فناوری صنایع خودرو، قطعه سازی و ماشین سازی نوآوری و فناوری ارتباطات، الکترونیک و میکرو الکتریک نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات نوآوری و فناوری صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، آرایشی و داروهای گیاهی نوآوری و فناوری مواد پیشرفته، کامپوزیت و مصالح ساختمانی و راه سازی نوآوری و فناوری های نرم و هویت ساز(صنایع فرهنگی و خلاق) نوآوری و فناوری های دانش آموزیعضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا