ثبت موسسه در سامانه  salamat.gov.ir وزارت بهداشت

ثبت موسسه در سامانه salamat.gov.ir وزارت بهداشتبه اطلاع می رساند جهت حفظ ایمنی محیط کار موسسه دادپویان ضمن ثبت در سامانه مربوط به فعالیت واحد های صنفی کم خطر تا اطلاع ثانوی از پذیرش حضوری متقاضیان خدمات حقوقی معذوریم

عضویت در کانال تلگرام موسسه حقوقی داپویان برنا